Intencje dla Kółek Różańcowych na miesiąc kwiecień:

Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, wolontariuszy,  którzy stykają się bezpośrednio z chorymi zakażonymi koronawirusem, niosąc  im pomoc, aby sami nie zachorowali. Módlmy się za zakażonych, aby wyzdrowieli. Módlmy się za zmarłych, aby Dobry Bóg przyjął ich do nieba. Módlmy się za cały świat, aby moc Boża zatrzymała pandemię koronawirusa i  ją pokonała.