ANEKS 2015r. – 06.2017r

Aneks 2015r. – 2017 r.
Nazwisko Imię Sektor/ Miejsce Rok Miesiąc Dzień Żył lat Miejsce pochówku
Błach Marek Z1/ K:197 2015 1 10 56 N
Kurzydlak Józef Z2/ N:99 2015 1 9 84 N
Kuśmierek Marianna W2/ AB:88 2015 1 22 67 N
Szczepanik Danuta Z3/ F:25 2015 1 12 64 N
Uss Czesław N1/ R:38 2015 1 16 66 S
Wszelaki Marian W3/ W:59 2015 1 9 54 N
Rudzka Leokadia Z3/ H:21 2015 2 18 84 N
Broniarczyk Helena Z3/ E:14 2015 3 15 73 N
Kędzierska Marta W3/ Y:57 2015 3 21 93 N
Koczberska Maria W2/ W:113 2015 3 6 95 N
Sierant Genowefa W2/ AB:122 2015 3 21 94 N
Warcholińska Bronisława W3/ Z:27 2015 3 13 71 N
Berłowska Zenobia Z3/F:75 2015 4 13 79 N
Paulińska Elżbieta W3/ AC 2015 4 7 41 N
Sobaniec Bronisława N1/ Q:18 2015 4 21 93 S
Zaręba Anna Z2/ M:102 2015 4 3 49 N
Marek Janina N1/W:11 2015 5 7 84 S
Stanowska Franciszka 2015 5 23
Świątkowski Bogdan W3/ AC: 2015 5 4 61 N
Woszczyk Józef Z3/ J:39 2015 5 25 67 N
Dąbrowska Zofia W3/ Z:39 2015 6 20 81 N
Filipek Stefan Z2/ H:79 2015 6 5 N
Grabowski Andrzej W3/ AB:31 2015 6 30 60 N
Jasiński Tadeusz W3/ Z:26 2015 6 7 63 N
Król-Grzybowska Katarzyna Z2/ G:84 2015 6 22 48 N
Marek Marianna S1/ I:32 2015 6 16 S
Pałatyńska Czesława W3/ AB:32 2015 6 14 56 N
Socha Lena Z1/ M:157 2015 6 7 45 N
Kramek Jadwiga W3/ Z:25 2015 7 12 72 N
Madej Walentyna Z3/ L:37 2015 7 21 91 N
Jaśkiewicz Józef Z3/ O:58 2015 8 9 97 N
Herudziński Dariusz W3/ U:46 2015 9 8 55 N
Jankowski Krzysztof W3/ X:36 2015 9 15 56 N
Kowalska Pelagia S1/ I:39 2015 9 25 74 S
Kowalski Marian Z3/ H:29 2015 9 2 90 N
Nowacki Wiesław W3/ Y:56 2015 9 4 76 N
Przywojski Wiktor Z2/ M:133 2015 9 6 58 N
Śmigielska Weronika Z2/ N:94 2015 9 27 0,9 N
Larczyński Tadeusz Z1/ O:165 2015 10 25 100 N
Lisiak Marian W2/ U:138 2015 10 23 84 N
Stasiak Józef W2/ Y:82 2015 10 30 87 N
Gawińska Janina W3/ Z:23 2015 11 30 83 N
Matyśkiewicz Teresa W2/ X:96 2015 11 9 78 N
Stanik Adam W1/ Y:154 2015 11 21 70 N
Dolata Wiesław W3/ Z:68 2015 12 21 71 N
Dolata Wiesława W3/ Z:68 2015 12 21 71 N
Gawiński Jerzy W3/ Z:23 2015 12 21 51 N
Kiereś Alina W3/ X:9 2015 12 9 82 N
Kłysik Bogusława Z3/ J:25 2015 12 6 54 N
Pietrasiak Leokadia Z3/ F:52 2015 12 21 91 N
Rogóż Eugeniusz W1/ AA:136 2015 12 30 73 N
Stanisz Bogusław W3/ U:56 2015 12 25 51 N
Stelmaszczyk Stanisława W3/ AA:36 2015 12 29 82 N
Stępień Janina W3/ AE:66 2015 12 26 84 N
Poloczek Marta W3/ AA:32 2015 N
Błaszczyk Zofia W3/ Y:72 2016 1 27 53 N
Dąbrówka Eugeniusz W3/ Z:41 2016 1 31 83 N
Larczyńska Jadwiga Z1/ O:165 2016 1 8 96 N
Mądry Jerzy W2/ Y:102 2016 1 3 41 N
Mądry Marcin W2/ Y:102 2016 1 3 41 N
Mielczarek Jan 2016 1 5 61 S
Pal Stanisław Z2/ M:129 2016 1 19 81 N
Płomińska Wacława Z3/ O:33 2016 1 9 82 N
Płomiński Zenon Z3/ E:49 2016 1 6 69 N
Telążka Stanisława Z2/ L:80 2016 1 13 94 N
Wypych Cecylia W2/ X:147 2016 1 5 93 N
Dembowska Bronisława N1/ Q:19 2016 2 7 97 S
Żurawek Stanisław S1/ I:29 2016 2 13 66 S
Fijołek Aleksandra 2016 3 19 0 N
Kochański Jan N1/ Q:11 2016 3 30 76 S
Kuśmierek Henryk W3/ AB:56 2016 3 29 79 N
Łożyński Edward W3/ AB:35 2016 3 30 88 N
Matyjaszczyk Bogdan W3/ Z:21 2016 3 9 52 N
Terkiewicz Mirosław W1/ Z:158 2016 3 24 63 N
Terkiewicz Mirosław W3/ AD:51 2016 3 24 63 N
Zaława Marianna W3/ W:24 2016 3 7 65 N
Gniewiewski Ryszard Z1/ L:192 2016 4 8 60 N
Jasiński Wojciech S1/ H:36 2016 4 29 78 S
Dobosz Otolia W2/ W:150 2016 5 13 92 N
Foryś Antoni Z2/ G:83 2016 5 26 68 N
Karpińska Pelagia W2/ AA:122 2016 5 10 72 N
Latosińska Jadwiga Z3/ G:74 2016 5 12 84 N
Markiewicz Józefa N1/ QR:23 2016 5 6 85 S
Mickiewicz Wojciech W3/ AB:30 2016 5 12 59 N
Szubert Grzegorz Z2/ H:125 2016 5 4 82 N
Kempa Antoni W2/ U:103 2016 6 5 79 N
Latosiński Leszek Z3/ G:74 2016 6 16 54 N
Poloczek Józef W3/ AA:32 2016 6 17 82 N
Smolarczyk Isabella W3/ W:25 2016 6 6 0 N
Szymczyk Bogdan Z3/ F:20 2016 6 18 59 N
Zachmost Ireneusz Z1/ K:157 2016 6 12 75 N
Dąbrowski Dariusz W2/ AA:28 2016 7 31 20 N
Janus Stanisław W1/ V:182 2016 7 28 95 N
Pykacz Łukasz 2016 7 5 0 N
Zaława Florian W3/ W:24 2016 7 20 70 N
Alama Zdzisław W2/ X:118 2016 8 22 79 N
Dłubakowski Maciej W2/ AA:101 2016 8 16 68 N
Michalska Marianna Z3/ E:75 2016 8 17 94 N
Szulc Kazimiera Z2/ H:84 2016 8 22 78 N
Wojna Tadeusz Z2/ O:139 2016 8 17 92 N
Gawiński Stanisław W3/ Z:23 2016 9 19 78 N
Latosiński Henryk Z2/ M:136 2016 9 24 84 N
Retkiewicz Janina Z3/ J:61 2016 9 21 94 N
Wysocka Marta N1/ U:29 2016 9 5 91 S
Wata Janina Z2/ I:98 2016 10 6 82 N
Wieczorek Marian W3/ Y:62 2016 10 5 72 N
Ciupa Józef W2/ V:106 2016 11 4 65 N
Dobrzyńska Zofia N1/ S:19 2016 11 14 65 S
Konderak Alina Z1/ K:176 2016 11 30 69 N
Kudlik Walentyna W3/ AB:28 2016 11 3 77 N
Markiewicz Mieczysław W3/ V:23 2016 11 20 89 N
Frączkowska Helena Z3/ N:13 2016 12 16 87 N
Komuńska Barbara W3/ W:41 2016 12 12 56 N
Smolarek Marianna W3/ AD:30 2016 12 80 N
Socha Tadeusz Z1/ O:213 2016 12 9 87 N
Stasiak Helena W2/ X:82 2016 12 16 85 N
Koźlik Dariusz W2/ W:105 2016 57 N
Biegańska Józefa W2/ V:124 2017 1 15 94 N
Ciesielczyk Krzysztof W2/ AC:133 2017 1 10 0 N
Olejnik Mirosław Z3/ L:11 2017 1 2 52 N
Retkiewicz Henryk Z3/ J:21 2017 1 22 77 N
Stanowski Marian W3/ I:51 2017 1 28 66 N
Warcholińska Józefa W2/ V:124 2017 1 15 94 N
Wysocki Władysław N1/ U:29 2017 1 7 94 S
Zachmost Czesława Z1/ K:156 2017 1 4 73 N
Macugowski Eugeniusz W2/ AA:130 2017 2 5 61 N
Markiewicz Stanisław N1/ Q:29 2017 2 1 83 S
Herudzińska Alicja S1/ J:28 2017 3 11 89 S
Kuśmirek Teresa Z1/ L:193 2017 3 2 73 N
Macugowski Piotr W2/ AB:130 2017 3 31 51 N
Ziemnik Józef W3/ AE:48 2017 3 22 80 N
Mierzwicki Jan W3/ AD:65 2017 4 19 87 N
Terkiewicz Marianna Z2/ J:89 2017 4 5 88 N
Bittner Kazimierz W3/ AB:58 2017 5 10 73 N
Dąbrówka Andrzej W2/ AA:147 2017 5 18 63 N
Karpińska Janina Z2/ N:84 2017 5 11 83 N
Kotlewski Robert S1/ L:40 2017 5 24 46 S
Mras Maria W3/ AE:41 2017 5 25 60 N
Skalska Teresa Z1/ O:200 2017 5 3 88 N
Szymański Eugeniusz S1/ H:27 2017 5 15 88 S
Markiewicz Franciszek Z1/ O:204 2017 6 5 80 N