Legenda – opis

 

Legenda:

a/ nazwiska w widoku cmentarza pisane są w rodzaju męskim
b/ ze względu na wielkość cmentarzy należy w widoku używać powiększenia, żeby      zwiększyć  jego czytelność
c/ w związku z tym, że nagrobki są nieuporządkowane, występują na schemacie     przesunięcia  w stosunku do rzeczywistości (należy szukać w pobliżu kilku     metrów) – (najbardziej sektor Z2 część środkowa)
d/ brak wpisu w sektor/miejsce ( w spisie pochowanych) świadczy o tym, że nie      zlokalizowano danego nagrobka
e/ znak ” – ” oznacza   nieczytelny ,   a tło żółte oznacza różnice z wpisami w księgach

Zauważone nieprawidłowości proszę zgłaszać do kancelarii parafii

lub na email: cmentarz-grocholice@wp.pl

albo   kancelaria@parafiagrocholice.pl

Stan na wrzesień 2015r.                                                                                     wykonał P.M.
Zaktualizowano zgodnie z księgami w latach 1947-2014r.
Następna aktualizacja w postaci aneksu będzie w marcu  2016r. , kolejne co pół roku.