Spis pochowanych

Oznaczenia używane w spisie pochowanych:

–  S1 – cmentarz przy ul. Woj.Polskiego – sektor południowy

–  N1cmentarz przy ul. Woj.Polskiego – sektor północny

–  Z1, Z2, Z3 – cmentarz przy ul. Tylnej  – sektory zachodnie

–  W1, W2, W3 – cmentarz przy ul. Tylnej  – sektory wschodnie

Aby odnależć nagrobek należy:

– wyszukać wybrane nazwisko

– odczytać miejsce pochówku

– np Bykowski Piotr Z1/ M:198

oznacza, że wybrany nagrobek odnajdziemy na widoku cmentarza przy ul. Tylnej w sektorze Z1

w kolumnie M , w wierszu 198

A – E

F – J

Ka – Ks

Ku – Mi

Mł – R

S – Ś

T – Wł

Wo – Ż