Dokumenty do pobrania

2024 05 Bełchatów Grocholice – kościół obmiar – rysunek.pdf

2024 06 09 Bełchatów – OBMIAR 3 – tabela Winbud.pdf

2024 06 09 Bełchatów – OBMIAR 3 – tabela zestawienie powierzchni – 3.pdf

Bełchatów kościół – elewacja zachodnia wieży PD.pdf

decyzja ŁWKZ.pdf

FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁACZNIK NR 1.docx

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU ART. 7 UST.1 – ZAŁACZNIK NR 4.docx

PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5.docx

Projekt_-_Belchatow_Grocholice.zip

strona tytułowa STWIORB.pdf

STWIORB.pdf

WYKAZ OSÓB – ZAŁACZNIK NR 3.docx

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁACZNIK NR 2.docx