Maj

na dzień 1 maja

Oby Bóg przez posługę Swojego Anioła udzielił mi tego cudownego węgla, którym mógłbym oczyścić języki wszystkich ludzi tak, jak kiedyś oczyszczone zostały usta Proroka!

na dzień 2 maja

Ile zła zniknęłoby z powierzchni ziemi, gdybyśmy usunęli z niej obmowę! Obym mógł napełnić was tak wielkim wstrętem do tego grzechu, żebyście go na zawsze odrzucili!

na dzień  3 maja

Obmawiać znaczy tyle, co ujawniać wady i błędy bliźniego w celu szkodzenia jego opinii. Grzech ten można popełnić w rozmaity sposób.

na dzień 4 maja

Dopuszcza się obmowy ten, kto bliźniemu zarzuca coś niesprawiedliwie albo przypisuje mu wadę, której tamten nie posiada. Ten rodzaj obmowy nazywamy oszczerstwem.

na dzień 5 maja

Byłoby rzeczą bardzo pożądaną, żeby o każdym z nas można było powiedzieć to, co Święta Ewangelia mówi nam o uzdrowionym przez Chrystusa głuchoniemym – że mówił dobrze. Tymczasem, czy nie można by nam słusznie zarzucić, że mówimy źle – zwłaszcza, kiedy zajmujemy się osobą naszego bliźniego?

na dzień 6 maja

Jeden z Ojców Kościoła powiada, że ludzi, którzy oddają się obmowie należałoby wypędzać ze społeczności ludzkiej, jak dzikie zwierzęta.

na dzień 7 maja

Obmowy dopuszcza się ten, kto wyolbrzymia zło, jakiego dopuścił się jego bliźni. Bliźniemu powinęła się noga, a wy, zamiast okryć jego upadek płaszczem miłości, wyolbrzymiacie jeszcze w opowiadaniu jego rozmiary.

na dzień 8 maja

Popełnia obmowę ten, kto bez dostatecznego powodu wyjawia ukryty błąd albo winę bliźniego. Kto postępuje w ten sposób, wykracza przeciwko cnocie miłości, którą Bóg tak gorąco zaleca.

na dzień 9 maja

Sam zdrowy rozum mówi, że tego, co nam nie jest miłe, tego nie powinniśmy robić bliźniemu. Czy byłoby nam przyjemnie, gdyby ktoś mówił ludziom o naszych ukrytych błędach?

na dzień 10 maja

Dobre imię jest cenniejsze niż majątek, a to imię ginie, jeżeli ujawniamy ukryte błędy jednostek lub rodzin.

na dzień 11 maja

Obmową jest, kiedy ktoś tłumaczy sobie na niekorzyść uczynki bliźniego.

na dzień 12 maja

Są ludzie, którzy niby pająki najlepszą rzecz zamieniają w truciznę.

na dzień 13 maja

Biedny człowiek, który się dostanie na języki obmawiających, bo jest jak ziarno, które wpadło pod koło młyńskie: zostanie zmiażdżony i poszarpany w kawałki.

na dzień 14 maja

Ludzie złośliwi przypisują nam nieraz najgorsze zamiary, które nigdy nawet nie postały nam w głowie.

na dzień 15 maja

Nieraz można popełnić obmowę nawet milczeniem. Chwalą w waszej obecności jakąś osobę, którą znacie. Wy nic na to nie mówicie albo chwalicie ją oszczędnie. Z waszego milczenia ludzie wyciągają wniosek, że wiecie o niej coś złego.

na dzień 16 maja

Kiedy ludzie będą nas niesłusznie oskarżać i obmawiać, poddajmy się Bogu i nie mścijmy się. Święty Franciszek Salezy z całym spokojem duszy cierpiał, kiedy go niesłusznie szkalowano zarzucając mu, że spowodował śmierć pewnego człowieka, z którego żoną miał utrzymywad niewłaściwe stosunki. Mógł wykazad swoją niewinność, ale wolał obronę zostawić Bogu.

na dzień 17 maja

Oszczerstwa są strasznym doświadczeniem – Bóg zsyła je tylko na wybranych, bo ludzie niedoskonali nie znieśliby ich: mogłyby im one tylko zaszkodzić.

na dzień 18 maja

Niektórzy obmawiają z zazdrości – żeby zaszkodzid bliźniemu w interesach. Kupiec obmawia kupca, poddaje w wątpliwość wartość jego towarów, uczciwość wagi. Pracownik, rzemieślnik, zmyśla na temat drugiego, że tamten źle pracuje, że się tylko bawi, a nie pracuje, że ludzie są z niego niezadowoleni. Tu wchodzi więc w grę osobista korzyść i to ona jest przyczyną obmowy.

na dzień 19 maja

 Najczęściej obmowa pochodzi ze zwykłej lekkomyślności i świerzbienia języka. Choć wówczas bywa ona mniejszym grzechem, to jednak zawsze jest złem, bo narusza dobre imię bliźniego.

 na dzień 20 maja

Skutki obmowy są wyjątkowo przykre, bo sieje ona niezgodę, podziały, niszczy więzy przyjaźni, utrudnia zgodę, podsyca waśni, skłóca rodziny…

na dzień 21 maja

Patrzcie na siebie, a bliźniego zostawcie w spokoju. Nie nicujcie bliźnich, bo przecież sami nie jesteście wolni od błędów.

na dzień 22 maja

Złośliwy język dokonuje na ziemi strasznych spustoszeć – ich ogrom ukaże dopiero Bóg na Sądzie Ostatecznym.

na dzień 23 maja

Z obmowy nie wystarczy się wyspowiadać – trzeba jeszcze naprawić spowodowane przez siebie zło.

na dzień 24 maja

Tak jak złodziej nie otrzyma przebaczenia, dopóki nie zwróci cudzej rzeczy – jeśli jest w stanie to zrobić – tak samo i ludzie, którzy obmawiali innych, muszą naprawić krzywdy, jakie wyrządzili.

na dzień 25 maja

Kto się dopuścił oszczerstwa, ten musi je odwołać wobec tych osób, które je słyszały. Trzeba to zrobid, choćby miano was uznać za kłamców i oszustów, choćby miało wam to przyjść z bardzo wielkim trudem!

na dzień 26 maja

Widzimy, że tylu ludzi na świecie oddaje się obmawianiu i spotwarzaniu innych, a mało kto stara się naprawić popełnione zło. I dlatego tak wielu pójdzie na potępienie!

na dzień 27 maja

Język obmawiającego, niczym robak toczący najlepsze owoce, upatruje zło w najszlachetniejszych nawet czynach. To brudna gąsienica, która pełza po najpiękniejszych kwiatach i pokrywa je wstrętną śliną.

na dzień 28 maja

Najbardziej przykra w skutkach jest obmowa wtedy, kiedy ktoś donosi drugiemu o tym, co o nim mówił ktoś inny. Stąd bowiem biorą początek nienawiść, zemsta, gniew, który trwa nieraz aż do śmierci. Właśnie dlatego Duch Święty umieszcza takie doniesienia wśród siedmiu rzeczy, którymi brzydzi się Bóg.

na dzień 29 maja

Wystrzegajmy się nałogu mówienia o innych, badajmy samych siebie, a wtedy zobaczymy dużo złego we własnym sercu i staniemy się pokorniejsi.

na dzień 30 maja

Błogosławiony jest człowiek, który prosi o przebaczenie swoich własnych grzechów, a języka używa na chwałę Boga

na dzień 31 maja

O, przeklęty grzechu lekkomyślnego posądzania bliźnich, ile ty powodujesz niesnasek, ile wywołujesz kłótni i nienawiści, ile dusz porywasz na wieczne potępienie! Kiedy nad kimś zapanujesz, to biedak ze wszystkiego sobie drwi i nad wszystkim się wytrząsa.