2 NIEDZIELA ZWYKŁA 14.01.2024

  1. W przyszłą niedzielę 21.01.2024 – w naszej parafii przeżywać będziemy uroczystości związane z rocznicą Powstania Styczniowego.
    • Zapraszamy o godz. 9.45 na program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Grocholicach.
    • O godz. 10.00 Msza Św. celebrowana przez ks. Kardynała Grzegorza Rysia. Po niej przemarsz na mogiły powstańcze na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego. We mszy Św. uczestniczą wszyscy kandydaci do Bierzmowania z klas 7, 8 i ponadpodstawowych.
    • Wieczorem o godz. 18.00 w naszym kościele koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu CANTABILE – zapraszamy.
  2. Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza młodzież męską na rekolekcje w dniach 2-4 lutego 2024 roku.
  3. C.d. wizyty duszpasterskiej – kolędy (link do planu kolędy).