NIEDZIELA 16 maja 2021 – ogłoszenia

1. Nie mogliśmy odwiedzić parafian z okazji kolędy. Chcemy wykorzystać na to nabożeństwa przy kapliczkach w poszczególnych wsiach i Grocholicach. W najbliższym czasie msze św. o błogosławieństwo dla mieszkańców odbędą się:

  • w Zdzieszulicach Dolnych w środę, 19 maja o godz. 19:00;
  • w Zdzieszulicach Górnych w poniedziałek, 24 maja o godz. 19:00;
  • w Augustynowie w środę, 26 maja o godz. 19:00.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękujemy za ofiary składane przy tej okazji na potrzeby parafii. Następne spotkania będziemy ogłaszać po uzgodnieniu terminów.

2. W najbliższych tygodniach kancelaria parafialna będzie czynna tylko wieczorem od godziny 17:00 do 18:00.