Ogłoszenia – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 6 kwietnia 2014

1. Dziś o godz. 16:45 nabożeństwo Gorzkich Żali,

2. W piątek 11 kwietnia  udamy się z sakramentami św. do chorych, którzy nie mogli przybyć do kościoła na rekolekcje. Prosimy o zgłaszanie adresów chorych w kancelarii lub zakrystii,

3. W przyszłą niedzielę – NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ (PALMOWA) rozpoczynająca Wielki Tydzień. Jest to pamiątka uroczystego wjazdu P. Jezusa do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium.

  • Przed sumą uroczyste wejście,
  • Zamiast homilii odczytany zostanie opis Męki Pańskiej,
  • W dniu tym przypada XXIX Światowy Dzień Młodzieży. Ksiądz Wikariusz udaje się z młodzieżą do Łodzi na „Marsz dla Jezusa”. Odjazd autokaru o godz. 11:30.

4. Informujemy, że 27 kwietnia w dniu kanonizacji Jana Pawła II porządek mszy św. będzie następujący: 7:00, 8:30, 12:00, 16:30, 18:00. Msza z godz. 10:00 przesunięta na godz. 16:30, a suma z 11:30 na 12:00. Taki porządek umożliwi parafianom obejrzenie transmisji uroczystości kanonizacyjnych z Watykanu,

5. W dalszym ciągu można nabywać obrazki św. Jana Pawła II – pamiątka kanonizacji naszego Rodaka – Papieża. Cena 25 zł.