WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 02.11.2014

1. Dziś: po mszy św. o godz. 10.00 procesja żałobna na cmentarz przy ul. Wojska Polskiego. Suma o godz. 12.00.

2. Od jutra do soboty- Modlitwa za zmarłych z wypominkami oktawowymi na cmentarzu przy ul. Tylnej o godz. 15.30. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych modlitwa z wypominkami w kościele.

3. W piątek 07.11 – I Piątek miesiąca – msze św.: 7.00 + Nabożeństwo do N. S. P. Jezusa oraz 17.00. Spowiedź rano i od godz. 16.30.

4. W przyszłą niedzielę:

  • Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Katedry Rzymu
  • Dzień Solidarności z kościołem prześladowanym
  • Zbiórka do puszek na Kościół prześladowanym
  • o godz. 14.00 msza św.w Oleśniku

5. Od przyszłej niedzieli przed mszą św. o godz. 8.30 i 11.30 modlitwy za zmarłych w wypominkach rocznych ,
półrocznych i kwartalnych. Wypominki czytane będą przemiennie raz roczne przed 8.30, a w następną niedzielę przed 11.30.