Sakrament małż.

W celu zawarcia Sakramentu Małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej dwa miesiące wcześniej (datę i godzinę ślubu można, a nawet należy zarezerwować z większym wyprzedzeniem). Ustalony wówczas jest również termin pierwszego spotkania, podczas którego spisany zostanie protokół przedmałżeński i po spotkaniu wygłasza się zapowiedzi przedslubne (narzeczony lub narzeczona z poza parafii otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii).

Wymagane i potrzebne dokumenty:

 1. przynajmniej jedna ze stron powinna mieszkać na terenie naszej parafii (jeśli oboje narzeczeni są z poza parafii wymagana jest zgoda lub licencja z parafii zamieszkania jednej ze stron);
 2. ukończone 18 lat (w przypadku braku wieku narzeczonej wymagana jest pisemna zgoda rodziców na zawarcie małżeństwa);
 3. dowody osobiste;
 4. metryki chrztu świętego, nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia;
 5. świadectwo sakramentu bierzmowania (o ile nie ma adnotacji w metryce chrztu);
 6. w przypadku zawierania małżeństwa tzw. Kontraktowego, tzn. ze skutkami prawnymi wobec prawa cywilnego, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego w trzech egzemplarzach, które ma ważność trzy miesiące;
 7. świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego – mają ważność również te, które zostały wydane w szkole średniej (z katechezy przedmałżeńskiej);
 8. do Sakramentu Małżeństwa wymagana jest znajomość podstawowych wiadomości religijnych.

Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej, w tygodniu poprzedzającym zawarcie małżeństwa (datę ustala się wcześniej):

 1. uzupełnia się brakujące dokumenty i zaświadczenia, w tym zaświadczenie o wygłodzonych zapowiedziach;
 2. podaje się dane świadków tj.: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania;
 3. składane są podpisy w księgach parafialnych;
 4. zostaje ustalony przebieg ceremonii.

W dniu ślubu:

 1. Świadkowie przychodzą dziesięć minut przed ślubem do zakrystii kościoła i przynoszą:
 2. świadectwa odbytej spowiedzi przedślubnej narzeczonych (jeśli nie zostały oddane podczas drugiego spotkania);
 3. świadectwo ślubu cywilnego (jeśli był zawarty);
 4. obrączki ślubne.

Przed rozpoczęciem ceremonii ślubnej świadkowie składają podpisy w księgach parafialnych (czytelnie).

Na zaświadczeniach z USC nowożeńcy i świadkowie składają podpisy na ołtarzu podczas ceremonii.