Widok ogólny

Klikając na napis CAŁY CMENTARZ otworzy nam się widok całego cmentarza

(ze względu na wielkość jest on mało czytelny).

Klikając na poszczególne sektory otworzą nam się widoki wybranych części cmentarza,

( należy użyć powiększenia, aby uzyskać odpowiednią czytelność )

 cały cmentarz

Sektor Z3

 

 

 

Sektor W3

 

alejka

alejka

Sektor Z2

 

 

 

Sektor W2

 

alejka

alejka

Sektor Z1

 

 

 

 

Sektor W1

 

Wejście główne