Konkurs wiedzy o parafii

KONKURS WIEDZY O PARAFII

W ROKU JUBILEUSZU 790 LAT

 

1. W 1885 roku, kiedy przybył do parafii Ks. Franciszek Zając, parafia Wszystkich Świętych miała największy zasięg terytorialny. Należy podać maksymalny zasięg parafii podając skrajne miejscowości w każdym kierunku.

2. Z upływem lat, zasięg terytorialny ulegał zmniejszeniu i obecnie jest najmniejszy w historii.

a) Jakie okoliczności wpłynęły na zmniejszenie obszaru parafii i kiedy miało to miejsce – proszę podać daty (chociaż rok)?

b) Należy podać obecne skrajne miejscowości na wszystkich kierunkach.

(Dla ułatwienia podajemy, że parafia zmieniała swoją powierzchnię więcej niż jeden raz.)

Odpowiedzi w zamkniętych kopertach należy składać w kancelarii parafialnej do 31.03.2020 roku.

Najbardziej precyzyjne odpowiedzi będą nagrodzone.