Kwiecień

na dzień 1 kwietnia

Świętej Brygidzie objawił kiedyś Chrystus, że przygotował dla rozpustników straszne męczarnie i że prawie wszyscy ludzie padli ofiarą tego haniebnego występku.

na dzień 2 kwietnia

Ach, drodzy bracia, dla ilu dzieci lepiej by było wpaść w łapy tygrysa czy lwa niż dostać się w towarzystwo wyuzdanych ludzi!

na dzień  3 kwietnia

Z obfitości serca mówią usta. Wiedząc to łatwo zrozumiecie, jak bardzo muszą byd zepsute serca tych niegodziwców, którzy brudzą się i tarzają w błocie nieczystości.

na dzień 4 kwietnia

O, Boże, Ty sam powiedziałeś, że po owocu poznaje się drzewo! Po wstrętnych rozmowach poznaje się więc duchową zgniliznę człowieka.

na dzień 5 kwietnia

Grzeszy się nieczystością także wtedy, kiedy się komuś stwarza okazję do grzechu nieczystego lub takiej okazji się ulega. Odnosi się to przede wszystkim do kobiet, które przesadnie się stroją i przez to powodują zgorszenie u innych.

na dzień 6 kwietnia

Kobiety, które przesadnie się stroją, dopiero na sądzie Bożym dowiedzą się, ile upadków przez to spowodowały.

na dzień 7 kwietnia

Jeśli dopuszczacie się grzechu z osobą oddającą się rozpuście, to stajecie się sługami i niewolnikami czarta i narażacie się na wieczne potępienie. Ale jeślibyście kogoś młodego przywiedli do grzechu po raz pierwszy, jeślibyście pozbawili go niewinności i kwiatu dziewictwa, jeślibyście otworzyli czartu bramę do serca takiej osoby – jeśli tej duszy, która była przedmiotem miłości Przenajświętszej Trójcy, zamknęlibyście niebo, czyniąc z niej przedmiot godny przekleostwa na ziemi i w niebie – to popełnilibyście grzech dużo cięższy i jako z takiego musielibyście się z niego spowiadać.

na dzień 8 kwietnia

Jak chrześcijanie mogą oddawad się takim bezwstydom! Gdyby przynajmniej po tych okropnych upadkach uciekali się do Boga, prosili Go o przebaczenie, żeby raczył ich wyrwać z tej głębokiej przepaści!

na dzień 9 kwietnia

Co myśleć, kiedy wielka część ludzi, pomimo popełniania grzechu nieczystości, żyje sobie spokojnie i bez zmrużenia oka pędzi na wieczne potępienie?

na dzień 10 kwietnia

Zapytacie mnie może, co zazwyczaj prowadzi do upadku w nieczystość. Każde dziecko, które uczy się katechizmu, z łatwością odpowie, że powodem tego
bywają tańce, bale, częste i poufałe kontakty z osobami płci przeciwnej; muzyka, zbyt swobodne słowa, nieskromne stroje, nieumiarkowany stosunek do jedzenia i picia.

na dzień 11 kwietnia

Co najmniej trzy czwarte młodych łudzi dostaje się w ręce nieczystego ducha z powodu balów i tańców. Nie muszę wam tego dowodzić, bo już to, niestety, bardzo dobrze wiecie z własnego doświadczenia.

na dzień 12 kwietnia

Ile złych myśli, ile brudnych pragnień i nie moralnych postępków powodują tańce!

na dzień 13 kwietnia

Ale powiecie mi:, „Dlaczego niektórzy księża nie traktują tego, jako grzech?” Powiem tylko tyle, że każdy za siebie zda rachunek przed Bogiem.

na dzień 14 kwietnia

Dopiero na Sądzie Ostatecznym przekonamy się, że przez te tańce dziewczęta, które tak lubią na nich bywać, popełniły więcej grzechów niż mają włosów na głowie.

na dzień 15 kwietnia

Ile podczas tańców zdarza się nieczystych spojrzeć, ile pragnień, ile nieskromnych dotknięć, brudnych słów, roznamiętnionych uścisków, ile zazdrości i kłótni? Dobrze powiedział cierpiący Hiob: „Trzymają bęben i harfę i weselą się przy głosie muzyki. Prowadzą w dobrach dni swoje, a we mgnieniu oka do piekła zstępują”.

na dzień 16 kwietnia

Tylko ślepi mogą dowodzid, że przy taocach nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Teraz możecie się łudzić, ale kiedyś przyjdzie dzień, w którym spadną wam z oczu łuski – dzień, w którym na nic się zdadzą wszelkie wymówki. Tego dnia innymi oczyma będziecie patrzyli na świat.

na dzień 17 kwietnia

Próżnośd człowieka, która wyraża się w sposobie ubierania, bardzo często staje się z kolei przyczyną lubieżnych spojrzeo, nieczystych myśli i dwuznacznych, nieprzyzwoitych rozmów. Jeślibyś chciał człowieku, chod trochę tylko zrozumieć zło, jakie z tego wynika, to musisz przynajmniej na chwilę upaśd na kolana przed świętym krzyżem – upaść tak, jakbyś właśnie w tej chwili miał być osądzany na wieki.

na dzień 18 kwietnia

Pomyślcie, ile zgniłych serc błąka się po świecie – serc palonych żądzą, serc, które są jak płonąca wiązka słomy?!

na dzień 19 kwietnia

 Żeby uniknąć nieczystości trzeba kochać życie skupione.

 na dzień 20 kwietnia

Chcę was zachęcid, żebyście unikali osób, które chętnie mówią o rzeczach śliskich, mogących splamić wyobraźnię, a także osób, które zajmują się tylko sprawami doczesnymi, a wcale nie myślą o Bogu.

na dzień 21 kwietnia

Trzeba unikać ludzi, którzy nie mają w sercu miłości Bożej.

na dzień 22 kwietnia

Tylko z konieczności, kiedy wzywa nas do tego obowiązek, obcujmy ze światem.

na dzień 23 kwietnia

Jeżeli chcemy zachować czystośd serca, musimy kochać modlitwę. Cnota niewinności jest darem Nieba – stąd trzeba się o nią modlić.

na dzień 24 kwietnia

Przez modlitwę obcujemy z Bogiem, Aniołami i Świętymi i uduchowiamy się. Nasze serce i umysł odrywają się powoli od stworzeń, zatapiają się w rzeczach wyższych i coraz bardziej kochają dobra niebieskie.

na dzień 25 kwietnia

Nie ma cnoty, która by nas czyniła miłymi Bogu bardziej niż czystość. I przeciwnie – żaden występek nie sprawia tyle radości złemu duchowi, co lubieżność.

na dzień 26 kwietnia

Aby zachować czystość, trzeba godnie przystępować do Sakramentów Świętych. Kto często i pobożnie czerpie z tych zdrojów Zbawiciela, ten z łatwością utrzyma tę piękną cnotę.

na dzień 27 kwietnia

Przez nic innego nie staniemy się groźni dla szatana, jak tylko przez częste i godne przyjmowanie Komunii Świętej. Jak można nie być czystym, skoro przyjmuje się do serca Króla czystości?

na dzień 28 kwietnia

Jeśli więc chcecie zachować lub zyskać tę piękną cnotę, która ludzi czyni równymi Aniołom, to przystępujcie często i pobożnie do Sakramentów Świętych. Nie zaszkodzi wam wtedy piekło – chociażby podejmowało najbardziej wściekłe wysiłki i zastawiało najgorsze zasadzki na waszą cnotę.

na dzień 29 kwietnia

Jeżeli chcemy zachować w sobie świątynię Boga w całym blasku, miejmy wielkie nabożeństwo do Matki Najświętszej, bo Ona jest Królową dziewic. Ona pierwsza podniosła sztandar niezrównanej cnoty czystości.

na dzień 30 kwietnia

Większość chrześcijan lubi krytykować, oczerniać i potępiać. Jest to wada najbardziej dziś rozpowszechniona – wada, która wszędzie wprowadza bolesne rozdarcie i zamęt.