Marzec

na dzień 1 marca

Grzech zazdrości jest złośliwą radością z tego, że bliźni doznaje niepowodzenia czy jakiegokolwiek nieszczęścia. A czy może być zaślepienie większe i bardziej smutne niż to, które polega na zamartwianiu się szczęściem współbraci, a cieszeniu się ich niepowodzeniem?!

na dzień 2 marca

Przeklęta zazdrość toczy zaciętą, wewnętrzną wojnę przeciw człowiekowi, w którego duszy się lęgnie!

na dzień  3 marca

Ach, bracia, z jaką gorliwością trzeba się pilnowad, żeby ta ślepa namiętnośd nie zakorzeniła się w naszym sercu! Bo kiedy raz ogarnie ona duszę, niełatwo ją stamtąd usunąć!

na dzień 4 marca

Jak mówi Święty Grzegorz Wielki, trzeba byd bardzo ograniczonym człowiekiem, żeby pozwolić się tyranizowad tak podłej i bezecnej namiętności jak zazdrość.

na dzień 5 marca

Przyjaciel otwiera przed wami serce, a wy ziejecie do niego jadem zazdrości! Gdyby ktoś postępował w ten sposób względem was, nie wołalibyście z oburzeniem: „A to podlec i obłudnik!”?

na dzień 6 marca

Święty Paweł Apostoł uroczyście oświadcza, że po tysiąc razy chętnie oddałby życie, żeby /bawid braci. Człowiekowi zazdrosnemu coś takiego nie przyszłoby nawet do głowy – te cnoty, które rodzą się z miłości i które są najpiękniejszą ozdobą i chlubą chrześcijanina. On koniecznie chciałby doprowadzić swojego brata do ruiny.

na dzień 7 marca

Zazdrośnikowi każdy znak dobroci Boga względem bliźniego przeszywa serce smutkiem i jak ostry grot wewnętrznie go zabija.

na dzień 8 marca

Jesteśmy członkami Jezusa Chrystusa, powinna więc panować między nami jedność i święta łączność; nasze serca – jak uczy Święty Paweł – powinny być pełne radości z powodu szczęścia bliźniego, a smutku z powodu jego niepowodzenia.

na dzień 9 marca

Zazdrosny wyklina i złości się, kiedy bliźniemu dzieje się dobrze – tak, jakby mu to miało przynieść jakąś ulgę w jego pochodzącym z piekła smutku.

na dzień 10 marca

Grzech zazdrości jest bardzo niebezpieczny, bo często ukrywa się pod płaszczykiem cnoty i przyjaźni.

na dzień 11 marca

Grzech zazdrości podobny jest do ukrywającego się wśród liści lwa czy węża, który niespodziewanie rzuca się na was i kąsa.

na dzień 12 marca

Grzech zazdrości to straszny pomór, który nikogo nie oszczędza. Nawet w rodzinach wywołuje niezgody i kłótnie.

na dzień 13 marca

Grzech zazdrości jest bardzo rozpowszechniony w świecie. Ogarnia wszystkich i wszystko. A jednak ludzie nie chcą go w sobie dostrzegać; tym bardziej nie chcą się z niego poprawić.

na dzień 14 marca

Zazdrość jest cechą umysłów ciasnych. Nic więc dziwnego, że każdy się z nią ukrywa i swoją niechęć do bliźniego maskuje rozmaitymi pozorami.

na dzień 15 marca

Jeżeli ktoś mówi przy nas dobrze o bliźnim, to milczymy, bo nas to smuci. Jeśli wypada coś o tym chwalonym powiedzieć, robimy to zimno i obojętnie. U człowieka zazdrosnego, moi bracia, nie ma miłości.

na dzień 16 marca

Słusznie radzi Mędrzec Paoski, żeby nie zadawać się z ludźmi zazdrosnymi, bo są oni pozbawieni roztropności: „Nie jadaj z człowiekiem zazdrosnym i nie pragnij pokarmów jego, bo na kształt wieszczka i praktykarza domniemywa się, czego nie wie.”

na dzień 17 marca

Biedny zazdrośnik! Wmawia sobie, że jego grzech jest niczym, że nie przynosi mu wstydu przed światem, jak innym kradzież, bluźnierstwo czy cudzołóstwo. Wydaje mu się, że to drobnostka, za którą łatwo otrzymać przebaczenie. Nie myśli o tym, że ten występek wysusza szlachetniejszą cząstkę człowieka i wlewa w duszę zabójczy jad, który zgubił Kaina.

na dzień 18 marca

Żeby się upokorzył, wyspowiadał i poprawił, koniecznie trzeba najpierw grzech poznać. Tymczasem zazdrość zaślepia; dlatego człowiek, który podlega tej namiętności, staje się zatwardziały i bardzo rzadko się nawraca.

na dzień 19 marca

 Święty Bazyli mówi, że człowiek zazdrosny jest okropnym potworem, który za dobro płaci złem. Ten grzech ciągnie w coraz głębszą przepaść, oddala od Boga, zaślepia i zatwardza coraz bardziej – dlatego nawrócenie zazdrosnego jest z każdym dniem coraz trudniejsze.

 na dzień 20 marca

Między zazdrością a trądem istnieje wielkie podobieostwo. Jak trąd niszczy całe ciało człowieka, tak zazdrość psuje wszystkie władze duszy.

na dzień 21 marca

Trąd polega na zepsuciu krwi i często sprowadza śmierć. Podobnie zazdrość – jest wrzodem duchowym, który przenika człowieka do szpiku kości. Trudno też wyleczyć człowieka z tej choroby.

na dzień 22 marca

Jak bardzo trzeba się bad grzechu zazdrości, z którego tak trudno się podnieść! A wtedy – do jakich środków trzeba się uciec? Przede wszystkim trzeba się przyznać do winy.

na dzień 23 marca

Niestety, ludzie bardzo często nie znają własnej duszy, nie widzą nawet czwartej części swoich grzechów. Tym bardziej nie dostrzegają w sobie zazdrości, którą uważają, co najwyżej, za lekkie uchybienie przeciw miłości.

na dzień 24 marca

Nie dopuszczajcie do swoich serc przeklętego grzechu zazdrości, bo gdyby zapuścił on w was korzenie, stalibyście się bardzo nieszczęśliwi.

na dzień 25 marca

Patrzmy na wspaniały wzór, którym jest dla nas Jezus Chrystus. Chcąc nas wyleczył z przeklętego grzechu zazdrości, umarł za Swoich nieprzyjaciół – umarł, żeby nas, grzesznych, uszczęśliwić.

na dzień 26 marca

Gdybym mógł przedstawić wam dokładnie, jak czarnym i wstrętnym występkiem jest grzech nieczystości, to może staranniej byście go unikali i większy czulibyście do niego wstręt!

na dzień 27 marca

Mój Boże! Jak chrześcijanin może oddawać się nieczystości – namiętności, która tak strasznie go poniża, która hołbi go i upadla jak bezrozumne zwierzę!

na dzień 28 marca

Jak może chrześcijanin oddawać się tej — mówiąc po prostu – zbrodni, która szerzy w duży ludzkiej tak straszne zniszczenie? Przecież jest on świątynią Boga i żywym członkiem tego Mistycznego Ciała, którego Głową jest Jezus Chrystus! 

na dzień 29 marca

Kto popełnia grzech nieczysty, ten dopuszcza się swego rodzaju świętokradztwa, bo znieważa członki Chrystusowe i świątynię Ducha Świętego, jaką jest nasze ciało. Z tego choć w niewielkim stopniu można wywnioskować, jak wielką obrazę Bożą stanowi ten grzech i na jak wielkie zasługuje on kary.

na dzień 30 marca

Trzeba by postawid tu teraz przed wami bezwstydną królową Jezebel, która przez swój nierząd zgubiła tyle dusz; ona sama powinna wam odmalowad straszny, ponury i rozpaczliwy obraz mąk, jakie teraz ponosi w piekle i będzie ponosić na wieki.

na dzień 31 marca

Duch Święty mówi, że nędznik, który oddaje się rozwiązłości, zasługuje na to, żeby duch piekielny deptał po nim tak, jak stopy ludzkie depczą po śmieciach.