III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.02.2016

1. Dziś o godz. 16.15 Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną.

2. W czwartek o godz. 17.30 spotkanie formacyjne młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

3. W piątek 04.03:

  • Święto Św. Kazimierza Królewicza zarazem I piątek miesiąca,
  • Msze św. o godz. 7.00 + Nabożeństwo do N. S. Pana Jezusa 17.00,
  • Spowiedź: rano i od godz. 16.00.

4. W sobotę I sobota miesiąca, po mszy o godz. 7.00 Nabożeństwo wynagradzające.

5. W przyszłą niedzielę msza św. w Oleśniku.

6. Za 10 dni 10.03 rozpoczynają się w parafii Rekolekcje Wielkopostne.