RODZINA RODZINIE, rodziny polskie – rodzinom ukraińskim

WYŚLIJ PACZKĘ NA UKRAINĘ

Pod hasłem „RODZINA RODZINIE. Rodziny polskie – rodzinom ukraińskim” Caritas w Polsce organizuje akcję wysyłania paczek na Ukrainę. Dzięki współpracy z Pocztą Polską, wszystkie paczki do 20 kg, nawet jeśli będą ich tysiące, zwolnione są z opłat do końca marca br. Należy jedynie na opakowaniu umieścić dopisek „dla Ukrainy”. Caritas Spes na Ukrainie przygotowała listę ponad 30 tysięcy rodzin potrzebujących wsparcia bądź poszkodowanych. Są wśród nich zarówno adresy katolików, grekokatolików jak i prawosławnych.

 Łódzka Caritas otrzymała listę 84 rodzin z parafii w Bursztynie w Iwano-Frankiwskiej oblasti.

 Ze względu na ochronę danych osobowych, załączona na odwrocie lista 11 rodzin nie zawiera bezpośredniego adresu. Otrzymaliśmy jedynie jej numer identyfikacyjny, dzięki któremu paczka trafi do adresata za pośrednictwem miejscowego proboszcza. Do numeru dołączony jest krótki opis rodziny, jaki otrzymaliśmy ze strony ukraińskiej.

 A oto instrukcje pomocne przy przygotowaniu paczki:

 1. Paczkę można wysłać bezpłatnie do końca marca br.,
 2. Do paczki można załączyć list do rodziny, by nawiązać kontakt osobisty (można pisać po polsku),
 3. Paczkę do 20 kg może wysłać każda osoba fizyczna. Zawartość paczki może stanowić żywność opakowana fabrycznie do 10 kg z wyłączeniem produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Pozostałe 10 kg może stanowić nowa odzież, kosmetyki, materiały higieniczne i opatrunkowe,
 4. Jedna osoba fizyczna może wysłać tylko jedną paczkę. Należy zamieścić na paczce adres nadawcy,
 5. Wartość rzeczowa paczki nie może przekraczać 300 euro,
 6. Na paczce należy umieścić oprócz nazwiska proboszcza i adresu parafii ukraińskiej napisy:
  • numer identyfikacyjny rodziny (z załączonej listy)
  • napis „DLA UKRAINY”
  • napis „RODZINA RODZINIE”
 7. Adresatem wszystkich paczek jest proboszcz parafii na Ukrainie: ks. Komaryczko Roman ul. Bandery, 64 Bursztyn Iwano-Frankiwska oblast 77111/ Ukraina,
 8. Paczki mogą być nadawane jedynie w punktach Poczty Polskiej,
 9. Paczki nie mogą być nadawane jako priorytetowe oraz jako paczki z zadeklarowaną wartością.

 

Szczegółowe informacje: Caritas Archidiecezji Łódzkiej 90-507 Łódź, ul. Gdańska 111 tel.: 42 639 95 81

www.caritas.lodz.pl

Numer Parafii

Numer Rodziny

Opis Rodziny

403

41

uczestnik majdanu

403

42

wielodzietna rodzina

403

43

w rodzinie ciężko chory tata

403

44

Inwalida

403

45

Emerytka

403

46

samotny rencista

403

47

dziecko ciężko chore

403

48

trójka dzieci małych

403

49

mały zarobek rodziny

403

50

uczestnik majdanu

403

51

dwoje dzieci 2 i 4 latka, rodzice nie pracują,