VI NIEDZIELA ZWYKŁA 15.02.2015

1. W środę 18.02 – Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post:

  • w dniu tym obowiązuje Post ścisły;
  • Msze Św. o godz. 7.00, 8.30, 17.00, po homiliach poświęcenie popiołu i posypanie głów;
  • Po mszach zbiórka do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na Nabożeństwa:

  • Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 15.30 – dzieci i o godz.16.30 – dorośli;
  • Gorzkich Żali w niedziele o godz. 16.15.

3. W piątek 20.02 – zapraszamy młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania na mszę św. o godz. 17.00, po której odbędzie się spotkanie formacyjne.

4. W przyszłą I Niedzielę Wielkiego Postu: – taca na budowę kościołów w Archidiecezji Łódzkiej.

5. W przyszłą Niedzielę msza św. w Oleśniku o godz.14.00.

6. W roku bieżącym przypada Jubileusz 785 lat Parafii. W czasie trwania Jubileuszu będą organizowane: konkursy, wycieczki, spotkania czy inne wydarzenia religijne i kulturalne. Będzie wydawana okresowo Gazetka Jubileuszowa / Pierwszy numer dziś / oraz będzie stosowana pieczęć okolicznościowa na dokumentach i pamiątkach.

Na progu Wielkiego Postu ogłaszamy korespondencyjny KONKURS NR 1 Z WIEDZY BIBLIJNEJ

1. Jakie słowa w Ewangelii wg Św. Mateusza wyrzekł Jezus do córki Jaira?

a) Eloi, Eloi. Lema sabachtani
b)  Talitha kum
c) Gloria tibi, Domine /zaznacz prawidłową odpowiedź i podaj rozdział i werset

2. Czy św. Paweł głosił Ewangelię wśród Greków?

a) Tak
b) Nie
c) nie wiadomo /zaznacz prawidłową odpowiedź wskaż fragment w jednej z Ksiąg/

3. Apokalipsa to najbardziej tajemnicza Księga N. Testamentu, wyjaśnij znaczenia symboli na podstawie przypisów Pisma Św.

a) ALFA I OMEGA
b) KOBIETA ODZIANA W SŁOŃCE
c) KLUCZ DAWIDA
d) GWIAZDA PIOŁUN

Odpowiedzi w kopertach należy składać w terminie do 28.02.2015 z dopiskiem „Konkurs Nr 1”