XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.08.2015

1. We wtorek 01.09 – mszą św. o godz. 8.00 rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2015/2016 zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. W piątek 04.09 – I Piątek Miesiąca – msza św. 7.00 + Nabożeństwo do N. S. Pana Jezusa 18.00. Spowiedź rano i od godz. 17.00. Po wakacjach udamy się do chorych w domach.

3. W sobotę 05.09 – I Sobota Miesiąca:

  • po mszy św. o godz. 7.00 Nabożeństwo Wynagradzające,
  • o godz. 8.00 – wyjazd z przystanku autobusowego na wycieczkę do Piotrkowa /można się jeszcze zapisać – 50 zł z obiadem/                      powrót ok godz. 16.00,
  • o godz. 17.00 zapraszamy na mszę św. za ojczyznę i poległych w walkach o Góry Borowskie w 1939 roku. Mszę Św. odprawi ks. Krzysztof Kowalski z Łodzi. We mszy św. wezmą udział delegacje władz samorządowych, kombatanckich i politycznych. Po mszy przemarsz na cmentarz przy ul. Tylnej gdzie odbędzie się apel poległych i składanie kwiatów.

4. Od przyszłej niedzieli 06.09 – porządek mszy św. powakacyjny tj. 7.00, 8.30. 10.00, 11.30, 18,00.

5. Na mszy świętej o godz. 10.00 poświęcenie tornistrów/ plecaków, prosimy o przybycie wszystkich dzieci klas pierwszych na ławeczki przed ołtarz.

6. Na mszy św. o godz. 11.30 – Dożynki Parafialne, prosimy o przybycie delegacji z poszczególnych miejscowości i ustawienie się przed głównym wejściem do kościoła.

7. Msza św. w Oleśniku 13.09 – godz. 14.00.